Een podium voor Plekken met Identiteit

Op donderdag 14 maart organiseert The Missing Link, in samenwerking met de Reinwardt Academie, het ministerie van OCW en het Nationaal Restauratiefonds, het kennisevent Bouwen aan plekken met identiteit. Een event over hoe je erfgoed en identiteit succesvol inzet bij gebiedsontwikkeling. Om samen te bouwen aan betekenisvolle plekken. Met boeiende sprekers en spelers uit het veld die hun kennis en ervaringen delen. Een leerzame dag op het snijvlak van erfgoed en ruimte. Met inspiratie en handvatten voor professionals werkzaam bij overheden en gebiedsontwikkelaars.

Ben jij er ook bij? We treffen elkaar bij Utrecht Community (UCo), een eigentijdse werkomgeving in een voormalige spoorwerkplaats.

Wie ontmoet je?

Experts, ervaringsdeskundigen, adviseurs en professionals die zich bezighouden met beleid en praktijk van ruimtelijke ontwikkeling, erfgoed, city –en gebiedsmarketing en werkzaam bij overheden, recreatieschappen en marktpartijen als project- en gebiedsontwikkelaars, woningcorporaties, architecten,
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.

Wat levert het op?

We gaan aan de slag met de vraag hoe we erfgoed en de identiteit van de plek optimaal kunnen benutten om de
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van gebieden te vergroten. Samen met experts en ervaringsdeskundigen
laten we je zien hoe je het beleid aan de praktijk van alledag kunt koppelen.

Werken aan betekenisvolle plekken

Nederland staat volop in de steigers. In veel steden en dorpen verrijzen nieuwe woonwijken of worden binnenstedelijke gebieden getransformeerd tot nieuwe levendige stadswijken. In een tijd waarin beleving bij bewoners en bezoekers steeds belangrijker wordt, is de behoefte naar het creëren van betekenisvolle plekken groot. Dat erfgoed hierbij een belangrijke rol kan spelen, onderkent ook het kabinet. In de onlangs verschenen beleidsbrief Erfgoed Telt (die 11 september 2018 in de Tweede Kamer is behandeld) kent zij een belangrijke rol toe aan de positionering van erfgoed in de leefomgeving en aan de verbindende kracht – de sociale en maatschappelijke waarde – ervan. Voor ons een mooie aanleiding om met een inspirerend kennisevent op deze actualiteit in te spelen en professionals van overheden en marktpartijen aan elkaar te verbinden.

Organisatie

Het kennisevent is een Initiatief van The Missing Link  in samenwerking met:

Nieuws